Reklamační řád

Práva a povinnosti z vadného plnění a vyřízení reklamace

Článek 1 - Jakost při převzetí

Článek 2 - Zákonná práva z vad

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Článek 3 - Vyřízení reklamace